$config_about_us_title = getRecord('config','code="about_us_title"'); $config_about_us_title = $config_about_us_title['value']; $config_about_us_content = getRecord('config','code="about_us_content"'); $config_about_us_content = $config_about_us_content['value']; $config_team_title = getRecord('config','code="team_title"'); $config_team_title

Chúng tôi là W2D Studio.

Chúng tôi thiết kế kiến trúc, nội thất và quản lý thi công các thiết kế của chúng tôi. Thế mạnh của chúng tôi là các công trình về nhà ở (nhà đất, biệt thự, chung cư).

Mỗi dự án chúng tôi đều cố gắng thể hiện hết đam mê và nhiệt huyết. Còn chất lượng và sự chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ do khách hàng đánh giá .

Trân trọng!

 

NGHIÊM QUANG VĨNH

2010: Tốt nghiệp Khoa Kiến Trúc

Đại Học Xây Dựng Hà Nội

 

2015: Sáng lập W2D Studio

Kiến Trúc Sư - Người Sáng Lập

NGHIÊM QUANG VĨNH